DEVELOPING OF DANGEROUS GOODS SAFETY ADVISORIES' FIELD APPLICATION COMPETENCIES PROJECT HAS STARTED

AB'nin Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen “ Developing of Dangerous Goods Safety Advisories' Field Application Competencies Project-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının Saha Uygulamaları Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi” Aralık 2019 itibariyle faaliyetlerine başladı.

Türkiye'deki tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sunan danışmanlık kuruluşlarının üye olduğu TMGDK-DER'in koordinatörü olduğu, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının konu ile ilgili Genel Müdürlüğü ile Firmamızın ortağı olduğu projemizin yurt dışı ortakları ise İtalya'dan bir eğitim merkezi (Training 2000 psc), İspanya'dan ulaşımla ilgili bir kuruluş (PONS SEGURİDAD VIAL) ve Avusturya'dan yine ulaşım ve çevre ile ilgili bir kuruluş olan BIT'dir.

15 aylık projenin amacı; karayolu taşımacılığı sektöründe istihdam edilen şoförlerin eğitim ve sınavlarında dijital teknolojiler kullanılarak transfer edilebilir mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalarının sağlanması, bu sektördeki mesleki eğitim-öğretim sağlayıcılar ile diğer sosyal tarafların uluslararası çalışma kapasitelerinin ve iletişim ağlarının güçlendirilmesidir.

Projenin ilk faaliyeti olan 1.Ulusötesi Proje Toplantısının 28-29 Ocak 2020 tarihlerinde İtalya'nın Fano şehrinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda öncelikle partner kuruluşlar kendilerini tanıtmış, daha sonra projenin zaman ve faaliyet planı gözden geçirilmiş, görev ve sorumluluklar yeniden ele alınmıştır.

Projenin ilk çıktısı olan mevcut durum raporu ve eğitim ihtiyaç analizi çalışmasının lider kuruluşu olan Firmamız, pandemi nedeniyle yaşanan gecikme ve zorluklara rağmen bu süreci yürütmüş ve faaliyette son aşamaya gelinmiştir. Buradan çıkacak sonuçlar ve öneriler projenin geri kalan çalışmalarına temel oluşturacaktır.

Proje ilerledikçe kaydedilen gelişmeler kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır. Projenin web sitesine ( https://dgsafac.com/ ) bağlanarak da gelişmeleri takip etmek mümkündür.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ADR 2013 2015 Rehberi ve Bilgi Sitesi Ankara İstanbul Mersin Çorum
İçerik
Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
Limited Şirketi
Bestekar Sokak No:3/12 Kavaklıdere / ANKARA
info@icerik.com.tr
Tel : 0 312 432 52 54
Fax : 0 312 432 52 58
Mersin Şube
İhsaniye Mahallesi 4905 Sokak
Ali Özlav Plaza No:45/17
Akdeniz / Mersin
info@icerik.com.tr
Tel : 0 324 237 00 96
Fax : 0 324 237 00 96
Gsm : 0 534 849 58 58