HİZMETLERİMİZ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetimiz Başlamıştır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

İç ve Dış Kaynaklı Programlar ve Projeler

A- İç Kaynaklı Projeler

- SODES

B- Dış Kaynaklı Projeler

IPA BİLEŞENLERİ:

- IPA/Kurumsal Kapasite Geliştirme Programı (Avrupa Birliği Bakanlığı)

- IPA/Bölgesel ve Sınır Ötesi İş Birliği Bileşeni (Avrupa Birliği Bakanlığı)

- IPA/İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni (ÇSGB)

- IPA/Bölgesel Kalkınma Bileşeni

- Sektörel Rekabetedebilirlik Operasyonel Programı ( Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

- Çevre Operasyonel Programı ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

- Ulaştırma Operasyonel Programı (Ulaştırma Bakanlığı)

- IPA/Kırsal Kalkınma Bileşeni-IPARD (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı)

ÇERÇEVE PROGRAMLAR:

- Rekabetedebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (2007-2013)

- Ulusal Ajans- Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları (2007-2013)

- TÜBİTAK 7. Çerçeve Programı (2007-2013)

- Avrupa Kültür Programı(2007-2013)

- Avrupa Komisyonuna Doğrudan Başvuru Gerektiren Program ve Projeler

Verilen Hizmetler:

- Proje Duyurularını Takip

- Proje Fikri Oluşturma

- Proje Başvuru Dokümanlarını Hazırlama

- Proje Yönetme

-İhale Süreçleri

- Satın Alma

- Bütçe Değişiklikleri (Zeyilname)

-Proje Mali Prosedürlerinin Yerine Getirilmesi

-Proje Ara ve Sonuç Değerlendirmesi

-Proje Ara ve Sonuç Raporunun Yazılması

- Proje Hazırlama ve Yönetme Konusunda Eğitim ve Teknik Destek Sağlama

İŞKUR İhale Dosyaları

- İhale Duyurularını Takip

- İhale Dosyalarını Hazırlama

- İhale Dosyalarını Takip ve Sonuçlandırma

Alan Araştırmaları

- Eğitim İhtiyaç Analizi

- İş Piyasası İhtiyaç Analizi

- Eğitim

- İstihdam

- İş Sağlığı ve Güvenliği

- Gıda Kodeksi

- Gıda İşletmelerinde Hijyen

- Finansman

- Devlet Teşvik ve Destekleri

- AB Mevzuatının İşletmelere Yansımaları

- Esnaf-Sanatkarlar ile KOBİ'lerde Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri

Girişimci Eğitim ve Danışmanlığı

- Girişimcilere Verilen Devlet Teşvik ve Desteklerinin Takibi ve Projelendirmesi

-KOSGEB

-Bölgesel Kalkınma Ajansları

-Dış Ticaret Müsteşarlığı

-TÜBİTAK

-Hazine Müsteşarlığı

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

-Yatırım Teşvik Belgesi, Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Gıda Üretim İzin Belgesi, HACCP, İSAGÜ, ISO vb belgelerin alımı konusunda girişimcilere danışmanlık

- Kendi İşini Kur (KİK)-Girişimcilik Eğitimi

(MYK) Meslek Standartları Hazırlama

- Meslek Standartlarının Hazırlanması Başvuru Sürecinin Takibi

- Meslek Standartlarının DACUM Metodu ile Hazırlanması

- Yürürlüğe Girme Sürecinin Takibi

(MYK) Mesleki Yeterlilik Hazırlama

- Mesleki Yeterliliklerin Hazırlanması Başvuru Sürecinin Takibi

- Mesleki Yeterliliklerin Geliştirilmesi

- Yürürlüğe Girme Sürecinin Takibi

(MYK) Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurma

- TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardını Sağlama

- TÜRKAK'tan Akreditasyon Süreci

- MYK'dan Yetkilendirilme Süreci

Kişisel ve Kurumsal Kapasite Geliştirme

- Etkili İletişim ve Beden Dili

- İkna Sanatı ve Başkaları Üzerine Olumlu İzlenim Bırakma (Günlük Konuşmaları Etkili Kılma)

- Etkili Sunum Becerileri- Topluluk Karşısında Söz Söyleme, Konuşma, Kitleleri Harekete Geçirme

- Etkili Propaganda Teknikleri

- Duygu Durumu, Yönetimi ve Pozitif Yaşam Becerileri

- Çatışma Yönetimi ve Çatışmalarla (Zor İnsanlarla) Başa Çıkma Yolları- Şikayet Yönetimi

- Öfke Kontrolu ve Stres Yönetimi

- Liderlik Becerileri

- İmaj Geliştirme

- Protokol ve Nezaket Kuralları- Kurumlarda Altın Kurallar

- Kurum Kültürü ve Öğrenen Kurum

- Takım Yıldızı Olabilmek-Motivasyon ve Yüksek Performans

- Zaman ve Stres Yönetimi

- Proje Yönetimi- Projeye Dayalı Yönetim

- Değişim Yönetimi, Değişim Yönetimi Projesi Hazırlama ve Yürütme

- Paydaşlarla İlişkiler

- SWOT Analizi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ADR 2013 2015 Rehberi ve Bilgi Sitesi Ankara İstanbul Mersin Çorum
İçerik
Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
Limited Şirketi
Bestekar Sokak No:3/12 Kavaklıdere / ANKARA
info@icerik.com.tr
Tel : 0 312 432 52 54
Fax : 0 312 432 52 58
Mersin Şube
İhsaniye Mahallesi 4905 Sokak
Ali Özlav Plaza No:45/17
Akdeniz / Mersin
info@icerik.com.tr
Tel : 0 324 237 00 96
Fax : 0 324 237 00 96
Gsm : 0 534 849 58 58