HAKKIMIZDA
İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şirketi, başta işletmeler, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler olmak üzere ilgili tüm diğer kurum ve kuruluşların iç ve dış kaynaklı fonlara ulaşmalarını sağlamak üzere araştırma, eğitim, danışmanlık ve projelendirme hizmetleri vermektedir.

Hızla gelişen ve değişen ülkemizde işletmeler bir çok yükümlülükle karşı karşıya bulunmaktadır. İşletmeler bir taraftan rekabet güçlerini arttırmaya çalışırken, diğer taraftan onları ilgilendiren pek çok mevzuatı takip etmek, bir takım yasal gerekleri yerine getirmek zorundadır. Yine işletmelere gelişmeleri, büyümeleri ve rekabet güçlerini arttırmaları amacıyla pek çok da ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca destek ve teşvikler verilmektedir.

Ülkemizde işletmelerin %98’ini aşan bölümü KOBİ olarak nitelendirilmektedir. Bunların yaklaşık %97’si ise 9 ve altı işçi çalıştıran mikro işletmelerdir. Bu işletmelerin çok büyük bir bölümünün mali, beşeri, teknik ve kurumsal kapasitelerinin yetersiz olması, yasal gereklilikleri yerine getirmede, verilen destek ve teşviklere ulaşmada güçlük yaşamalarına sebep olmaktadır.

Uzun yıllar esnaf-sanatkarlar ve KOBİ’lere dönük çalışmalarda bulunmuş uzman kadrosu ile İçerik Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şirketi, bir yandan işletmelere doğrudan destek verirken, diğer yandan işletmeleri temsil eden, onlara hizmetle yükümlü meslek kuruluşları (odalar, birlikler, federasyonlar, konfederasyonlar) ile sivil toplum kuruluşları (sendika, dernek, vakıf), yerel idarelere araştırma, eğitim, proje ve danışmanlık hizmeti vererek ülke kalkınmasına destek olmaya çalışmaktadır.

Çok genç bir firma olmasına rağmen, bu alanda uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve deneyime sahip kadrosu, müşteri ile güvene dayalı işbirliği, hatasız ve süratli iş yapma özelliği ile, ulusal ve uluslar arası fonların en etkin, verimli ve amacına uygun şekilde harcanmasına da katkı vermeyi amaçlamaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ADR 2013 2015 Rehberi ve Bilgi Sitesi Ankara İstanbul Mersin Çorum
İçerik
Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri
Limited Şirketi
Bestekar Sokak No:3/12 Kavaklıdere / ANKARA
info@icerik.com.tr
Tel : 0 312 432 52 54
Fax : 0 312 432 52 58
Mersin Şube
İhsaniye Mahallesi 4905 Sokak
Ali Özlav Plaza No:45/17
Akdeniz / Mersin
info@icerik.com.tr
Tel : 0 324 237 00 96
Fax : 0 324 237 00 96
Gsm : 0 534 849 58 58